1/4

DESSA TVÅ FJÄLLSTUGOR UPPFÖRDE VI I SÄLEN OCH DESS STRAMA OCH MODERNA FRAMTONING GÖR SIG MYCKET VÄL SÅVÄL SOMMAR SOM VINTERTID. INTERIÖRT SÅ STÅR DE SVARTA EKGOLVEN & DEN

SVARTBORSTADE FURUPANELEN PÅ VÄGGARNA I STARK KONTRAST TILL ETT KRITVITT KÖK OCH TAK.

passivhus lågenergihus modernt arkitekt arkitektritat husbygge byggahus

LODGE

BOA: 95 kvm    

All rights reserved 2013 - Copyright @ ZIPHOUSE AB

passivhus lågenergihus modernt arkitekt arkitektritat husbygge byggahus